When Ordinary Becomes Extraordinary


Nai Lert Butler ได้ผสมผสานเสน่ห์ของการบริการในแบบไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ร่วมกับมาตรฐานการบริการบัตเลอร์ในแบบอังกฤษ ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีระดับ Nai Lert Butler เป็นสถาบันฝึกอบรมการบริการ Luxury Service โดยการฝึกสอนและรับรองจาก สถาบันบริติชบัตเลอร์ สหราชอาณาจักร โดยใช้หลักสูตรเดียวกับสถาบัน และยังผสมผสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการบริการของไทยที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ นายเลิศบัตเลอร์ยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการบัตเลอร์ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย เพื่อการบริการแขกคนพิเศษในโอกาสสำคัญๆ โดยบัตเลอร์มืออาชีพจากนายเลิศบัตเลอร์

Nai Lert Butler School


Etiquette Master Class
Etiquette Master Class
The British Butler Institute
หลักสูตรอบรมการบริการแบบบัตเลอร์ ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็ม ที่ปาร์คนายเลิศ เสริมแนวคิดและหลักการในการบริหารจัดการแบบ Luxury Service เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการบริการในระดับสากล เน้นการพัฒนาวิธีคิด ความเข้าใจ และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการให้บริการแบบองค์รวม
Flower Arrangement Training Program
Flower Arrangement Training Program
Nai Lert Butler
หลักสูตรอบรมการจัดและตกแต่งดอกไม้จากนายเลิศบัตเลอร์ ตลอดระยะเวลา 1 วันเต็ม จากนักจัดดอกไม้ผู้มากประสบการณ์จากปาร์คนายเลิศ ผู้ริเริ่มการจัดงานดอกไม้ในโรงแรมแห่งแรกของประเทศไทยมากว่า 30 ปี ให้ผู้เรียนได้ทดลองการจัดช่อและแจกันดอกไม้ ในทุกโอกาสสำคัญ ผ่านการเรียนรู้ศิลปะการจัดดอกไม้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พ...
Royal Butler Service Essentials Training Program
Royal Butler Service Essentials Training Program
The British Butler Institute
หลักสูตร 5 DAY Royal Butler Service Essentials Training Program หลักสูตรเน้นวิธีการสาธิตการให้บริการที่ส าคัญของการเป็นบัตเลอร์เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะของ พนักงานผู้ให้บริการ แต่ละหัวข้อจะมีการอธิบาย ระดมความคิด สาธิต และบทบาทสมมติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เนื้อหาในสถานการณ์เหมือนจริง
น้องมุก, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Beyond my expectation
— น้องมุก, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หนี่งในผู้ที่ได้รับทุนเข้าฝึกอบรม Royal Butler Service Essentials Training Program และ Professional Housekeeping Training Program ได้เล่าความประทับใจจากคอร์สที่ได้เรียนให้เราฟัง Nai Lert Butler ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิต / นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการฝึกอบรมคอร์ส Butler ครั้งแรกของเมืองไทยโดย Mr.Gary Williams ผู้อำนวยการ The British Butler Institute เดือนเมษายน 2019

น้องเปลว, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้ความรู้ใหม่ๆ เยอะมาก จริงๆ แล้วหนูคิดว่าสิ่งที่ Mr. Gary สอน สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกแผนกในโรงแรมได้เลยค่ะ
— น้องเปลว, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Nai Lert Butler ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิต / นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการฝึกอบรมคอร์ส Butler ครั้งแรกของเมืองไทยโดย Mr.Gary Williams ผู้อำนวยการ The British Butler Institute เมื่อเดือนเมษายน 2019