Nai Lert Butler

About Us

Nai Lert Butler

นายเลิศบัตเลอร์

Nai Lert Butler Nai Lert Butler

เกี่ยวกับเรา


ปาร์คนายเลิศ เป็นสถานที่สำคัญที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน กว่า 100 ปีที่ปาร์คนายเลิศได้ถูกสร้างขึ้น โดยพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) นายห้างผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทำธุรกิจติดต่อกับต่างประเทศ จนมีธุรกิจอันหลากหลายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด เช่น ห้างนายเลิศ โรงน้ำแข็งแห่งแรกของเมืองไทย รถเมล์ขาว เรือเมล์ขาว และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่นำความเจริญมาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก

Nai Lert Butler

สืบต่อมาจนถึงท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ บุตรสาวคนเดียวของนายเลิศ ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมทั้งไทยและต่างประเทศ ในด้านการเรือน และการบริการ รวมถึงไลฟ์สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ที่ผสมผสานความเป็นไทย เข้ากับวัฒนธรรม และธรรมเนียมจากตะวันตกได้เป็นอย่างดี ทำให้บ้านปาร์คนายเลิศมีโอกาสได้รับแขกบ้านแขกเมือง และอาคันตุกะสำคัญๆ ในระดับโลกอย่างไม่ขาดสาย ด้วยเหตุที่เจ้าของบ้านนั้นเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ละเอียดลออในการดูแลเอาใจใส่แขกผู้มาเยือนอย่างพิถีพิถัน ทั้งในด้านอาหารการกิน ความเป็นอยู่ และธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความประทับใจสูงสุดจากการมาเยือนบ้านปาร์คนายเลิศ

Nai Lert Butler

นายเลิศบัตเลอร์ จึงเกิดจากความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่แขกคนพิเศษ อันเป็นสิ่งที่ปาร์คนายเลิศยึดถือและปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ร่วมกับธรรมเนียมและวิธีการที่มีมาตรฐานสากลของบัตเลอร์จากอังกฤษ และวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของไทย เพื่อให้นายเลิศบัตเลอร์ไม่เป็นเพียงบัตเลอร์ผู้ให้บริการ แต่เป็นบัตเลอร์ผู้ใส่ใจที่จะสร้างประสบการณ์ความสุขให้กับลูกค้าที่ใช้บริการกับนายเลิศบัตเลอร์